Οικονομικά στοιχεία

Φορολογικό έτος 2018

Οικονομική Κατάσταση 2017

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2018

Φορολογικό έτος 2017

Οικονομική Κατάσταση 2016

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017

Φορολογικό έτος 2016

Οικονομική Κατάσταση 2015

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2016